September 4 Huisjes voor zuyderwaert.jpg

September 4 Huisjes…